Home

Michal Novenko (1962)


absolvoval Konservatoř v Praze a AMU. Vystudoval několik oborů: skladbu (uprofesorů F.Kovaříčka a J. Dvořáčka), varhany (u prof. J. Vodrážky), dirigování a hudební teorii. Již během studia získal několik soutěžních cen a uznání za své skladby a varhanní improvizace. Díky švýcarskému stipendiu navštěvoval v letech 1983 - 1987 mistrovské varhanní kursy Jeana Guillou (Paříž). Absolvoval i letní stáž v italské Sieně a dirigentské kursy H.Rillinga.

Roku 1986 se Michal Novenko stal profesorem na Pražské Konservatoři. Po nucené přestávce na ní nepřetržitě vyučuje od r.1990.


Jako koncertní varhaník vystupuje po celé Evropě. Hrál již ve více než dvaceti zemích, m.j. na nejstarších varhanách světa ve švýcarském Sionu, v basilice Weingarten, na mezinárodních festivalech (Praha, Paříž, Řím, Arezzo, Montserrat, Porto,Wroclaw...) a ve slavných katedrálách (Orleans, Bourges, Sens,Peterborough, Salisbury, Bamberg, Dresden, Worms, Pelplin, Toruň,Como, Palma de Mallorca, Las Palmas...).


Úspěšně absolvoval několik koncertních cest po USA (Texas, Florida, BachFestival of Philadelphia...), turné po Jižní Africe (Pretoria,Port Elizabeth, Potchefstroom...), recitál v Jeruzalémě a dvě turné po Mexiku, kde koncertoval na cenných historických varhanách (Coacalco, Querétaro), ale také na „organo monumental“ v Auditorio Nacional v Mexico City (sál pro 10.000 posluchačů).


Prof. Novenko je také zván do porot varhanních soutěží a vyučuje na mezinárodních kursech – např. na Mezinárodní letní škole v britském Oundle, na Sarum College (Salisbury), na University of Texas a přednášel i ve Francii, Polsku, Španělsku, JAR a v Mexiku.


Novenkovo varhanní umění je zachyceno na řadě nahrávek pro domácí i zahraniční rozhlas, televizi a na mnoha CD. Jeho fonotéka zahrnuje stovky skladeb a improvizací. Roku 2001 zahájil spolupráci s prestižní britskou firmou Priory Records, pro kterou vytvořil m.j. sérii objevných snímků ve Španělsku (varhany Baleárských i Kanárských ostrovů), v Portugalsku a na Maltě. Tyto nahrávky si vysloužily vynikající hodnocení v zahraničním odborném tisku (BBC Music Magazine, The Organist, Organists´ Review, Choir andOrgan, The American Organist...). Nahrávka varhan v Santanyí získala titul „Star Recording“ (více na www.priory.org.uk).